Sąd Pokoju 1-go Rewiru w Kielcach

Sygnatura
21/154/0
Daty skrajne
[1851] 1876-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

pisma okólne dotyczące spraw aresztu na nieruchomościach, sprostowania akt stanu cywilnego, repertoria i skorowidze, akta o ustanowienie opieki sygn.1- 196

Dzieje twórcy:

Od 1 lipca 1876 roku w Królestwie Polskim zaczęła obowiązywać nowa ustawa o sądownictwie. Zgodnie z nią w miastach miały działać jako jednoosobowa władza Sądy Pokoju. Sędziowie Pokoju mianowani byli przez Ministra Sprawiedliwości, oznaczał on również stałe miejsce ich przebywania. W 1876 roku powołano 2 sędziów pokoju - I i II rewiru. Sędzia Pokoju I rewiru zasiadał w Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Kieleckiej. Przy Sądzie Pokoju I rewiru działał również Wydział Hipoteczny pow. Kieleckiego. Sąd Pokoju II rewiru działał do 1915 roku . W marcu 1915 roku Sąd Pokoju wznowił swoją działalność. W 1916 rozporządzeniem Wodza Armii nowo utworzone Sądy Friedengericht przejęły kompetencje sądów gminnych i sądów pokoju. W 1917 roku otrzymały nazwę królewsko polskich, a od grudnia 1918 sąd pokoju okręgu ... Do kompetencji sądów należało rozpatrywanie spraw cywilnych i karnych popełnionych w okręgu, rozpatrywały też sprawy dotyczące umów i zobowiazań oraz wynagrodzenia szkód i strat do 250 rubli ponadto sąd rozpatrywał sprawy o przywrócenie posiadania, wykroczenia do wysokości 300 rubli. Instancją odwoławczą były zjazdy sędziów pokoju. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1851] 1876-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1851-1875, 1876-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Mirovyj Sud 1-go Revira w Kielcach

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

196

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

196

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak