Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu kieleckiego

Sygnatura
21/157/0
Daty skrajne
1876-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta, repertoria, skorowidze spraw majątkowych sygn 1-91

Dzieje twórcy:

Sąd Gminny III Okręgu powiatu kieleckiego powstał w 1876 roku, a działalnośc swą zakończył w 1914 roku. Podstawą działania sądów gminnych były ustawy z 1860 i 1864 roku. Funkcjonowały one przy każdej większej gminie. W skład sądu wchodził sędzia i dwóch ławników. Do ich kompetencji należało rozpatrywanie spraw z powództwa cywilnego i sprawy o drobne występki policyjne. Ukazy z 1875 i 1876 roku wprowadziły zmiany w organizacji tych instytucji. Zwiększył się obszar ich działania i uprawnienia. Wyroki sądów gminnych można było zaskarżyć do Zjazdu Sędziów Pokoju w trybie apelacji. Sądy gminne zakończyły działalność w okresie I wojny światowej. Władze okupacyjne reaktywowały ich funkcjonowanie, a w 1916 roku zmieniły ich nazwę na Sąd Pokoju. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1876-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gminnyj Sud 3-go Okruga Kěleckago Uězda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

91

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

91

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

brak 80