Więzienie w Kielcach

Sygnatura
21/186/0
Daty skrajne
1919-1944 [1945]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

normatywy, zarządzenia i rozkazy, akta dotyczące personelu więzienia , akta finansowe, budżety, aprowizacja więźniów, sprawy gospodarcze, transporty więźniów, opieka lekarska, ewidencja wieźniów fachowców, zwolnienie ucieczki i przekroczenia dyscyplinarne więźniów, akta personalne więźniów, księgi ewidencyjne więźniów, dokumentacja techniczna.

Dzieje twórcy:

Więzienie w Kielcach funkcjonowało już w 1918 roku. Działalność jego normował dekret z 7 lutego 1919 roku dotyczący organizacji więziennych. Na mocy tego zarządzenia utworzono Dyrekcję więzienną w Kielcach, która sprawowała bezpośredni nadzór nad więzieniem w zakresie administracyjnym, gospodarczym i finansowym. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Daty skrajne:

1919-1944 [1945]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1944, 1945-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2444

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2444

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak