Więzienie na Świętym Krzyżu

Sygnatura
21/187/0
Daty skrajne
1919-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sekretariat akta z lat 1929-1939 raporty i wyjaśnienia naczelnika więzienia, protokoły zdawczo odbiorcze sygn 1-4 dział poufny akta z lat 1921-1938 korespondencje w sprawach personalnych pracowników sygn 5-6 dział mobilizacyjny akta z lat 1923-1939 mobilizacja osobowa, materiałowa, obronna w czasie wojny, dział osobowy akta z lat 1919-1939 awanse i odznaczenia uposażenia pracowników, ubezpieczenia sprawy emerytalne, kary dyscyplinarne i porządkowe, akta osobowe pracowników sygn 11-143, 484 ,485 dział gospodarczy, akta z lat 1921-1939 budżety, księgi artykułów spożywczych, akta dotyczące żywności, odzieży, bielizny, pościeli, opału, swiatła utrzymanie porządku, remonty, więzienia, protokoły kontroli więzienia sygn 144-180 dział administracyjny akta z lat 1924-1939 transport więźniów, opieka sanitarna, nauka, statystyka więźniów, akta w sprawie ułaskawień, przerw kar i przedterminowych zwolnień księgi rozkazów wewnętrznych, księgi więźniów, korespondencje w sprawie więźniów raporty ranne z inspekcji i jadłospisy, protokóly z doręczeń przesyłek i widzeń sygn 181-422 , 483 dział pracy akta z lat 1923-1939 okólniki i rozporządzenia, organizacja działu i poszczególnych warsztatów, ubezpieczenie wieźniów, listy pracy wieźniów, budżety i bilanse działu pracy, wykazy statystyczne inwentarz martwy i zywy wiezienia sygn 423-481

Dzieje twórcy:

Więzienie na Świętym Krzyżu istniało już przed pierwszą wojną światową i należało do kategorii ciężkich. Było przeznaczone dla skazanych na długoterminowe więzienie. Z okresu przed I wojną nie zachowały się żadne akta. Po odzyskaniu niepodległości więzienie zostało zorganizowane na nowo i istniało do 1939 roku. W okresie międzywojennym kontrolę nad działalnością więzienia sprawowała Dyrekcja Więzienna w Kielcach. Więzienie było przeznaczone do wykonywania kar pozbawienia wolności orzeczonych przez powszechne sądy karne. Więzienie na Świętym Krzyżu należało do więzień klasy I tj. o pojemności powyżej 450 osób i do odbywania kar dłuższych niż 3 lata. Do składu osobowego więzienia należeli: naczelnik, pomocnicy naczelnika, asystenci więzienni, urzędnicy kancelaryjni, dozorcy, ponadto zatrudniano lekarza, felczera, księdza i nauczycieli. Więźniowie byli zatrudniani przy pracach prowadzonych w więzieniu, mieli zapewnioną opiekę duchowną oraz naukę w granicach szkoły powszechnej.z chwilą wybychu wojny wieźniowie zostali rozpuszczeni, a sam gmach został zniszczony w czasie działań wojennych. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

481

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

481

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie