Więzienie Karne w Chęcinach

Sygnatura
21/188/0
Daty skrajne
1913-1927
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta administracyjne okólniki zarządzenia ,raporty o stanie więzienia ruch ludnosci, wykazy urzędników, sprawozdania, stan majatkowy sygn 1-87 transport więzniów sygn 88-98 akta więźniow z lat 1919-1937 przestępstwa polityczne sygn 139-141 przestepstwa kryminalne sygn 142-322 akta osobowe pracownikow więzienia sygn 323-328

Dzieje twórcy:

Więzienie w Chęcinach istniało już w I połowie XIX wieku, do 1915 roku nadzór sprawował Wydział Wojskowo Policyjny Urzędu Gubernialnego, od 1915 C i K Wojskowy Generalny Zarząd Gubernialny, a od 1919 Sekcja Więzienna Ministerstwa Sprawiedliwości Zarząd w sprawach admnistracyjno gospodarczy sprawowała Dyrekcja Więzienna w Kielcach. Więzienie w Chęcinach przeznaczone było do wykonywania kar i pozbawienia wolnosci orzeczonych do 1918 roku przez sądy wojskowe i C i K Komendy oraz Sądów Gminnych za przestępstwa przeciwko monarchii austro węgierskiej od 1919 roku za dzialalnośc antypaństwową, szpiegostwo, bunt. Wysokość kar wahała się od kilku dni do 15 lat Przetrzymywano tam więzniów cywilnych i wojskowych. Na czele więzienia stał naczelnik który sprawował nadzór nad więzieniem personel wiezienia stanowili dozorcy, inspektorzy i urzędnicy rachunkowi, gospodarczy, ponadto lekarz, nauczyciel i duchowny. Wiezienie w Checinach zostało zamknięte z dniem 30 listopada 1927 roku W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1913-1927

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1927, 1915-1927.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

375

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

375

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

1.0

Ogółem metrów bieżących:

0.2

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie