Oddział Kielecki Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności

Sygnatura
21/241/0
Daty skrajne
1871-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjne Towarzystwa Dobroczynności, sprawozdania z działalności oddziału Kieleckiego, Kaliskiego i Lubelskiego, akta dot. budowy sierocińca, przyjmowanie dzieci do ochronek, sprawy zdrowotne dzieci, listy ofiarodawców, sprawozdania oddziałów kaliskiego i lubelskiego za 1890 r.

Dzieje twórcy:

Oddział Kielecki Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynnego został utworzony 22 X 1867 r i działał na podstawie statutu zatwierdzonego przez namiestnika Rządu Carskiego 6 V 1866 r. i 16 VI 1869 r.

Daty skrajne:

1871-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1871-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckoě Otdelenije Russkago Blagotvoritel'nego Obščestva

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak