Kieleckie Gimnazjum Męskie w Kielcach

Sygnatura
21/249/0
Daty skrajne
[1818] 1862-1917 [1919]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Kredyty na utrzymanie gimazjum, egzaminy i świadectwa dojrzałości wyposażenie biblioteki gabinetu fizycznego, majątek ruchomy szczątkowe materiały Szkoły Realnej z lat 1845-1862 stypendia wyciągi z protokółow rady pedagogicznej, podania o dopuszczenie do egzaminów, akta dot. nauczycieli z lat 1800-1915 akta uczniów, prośby o przyjęcia do szkoły, wydawanie świadectw, metryki urodzenia, świadectwo Stefana Żeromskiego, ucznia kl. IVA, fotografie uczniów i nauczycieli

Dzieje twórcy:

Kieleckie Gimnazjum Męskie powstało w 1862 roku jako siedmioklasowe gimnazjum męskie typu klasycznego z łaciną i greką. (Sama szkoła zaś istniała od 1727 roku) Początkowo nauczycielami byli Polacy, a językiem wykładowym - polski, który w 1869 roku zastąpiono ostatecznie rosyjskim. W myśl ukazu z 1864 roku, którym powołano dyrekcje szkolne, gimnazjum podporządkowano tejże instytucji, a personel pedagogiczny był już w większości rosyjski. W roku 1918 wraz z odbudową państwowości polskiej gimnazjum kieleckie zostało upaństwowione i nadno mu imię Mikołaja Reja W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1818] 1862-1917 [1919]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1818-1861, 1862-1915, 1916-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckaja Mužskaja Gimnazja

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

113

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

113

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak