Zakład Kształcenia Administracyjno - Handlowego w Kielcach

Sygnatura
21/258/0
Daty skrajne
1918-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księga ewidencyjna uczniów, księgi cenzur, odpisy świadectw ukończenia szkoły i odpisy egzaminów dojrzałości, protokóły egzaminów dojrzałosci, protokóły egzaminów ukończenia gimnazjum i protokóły egzaminów dojrzałości, wykazy słuchaczy kursów istniejących przy szkole, świadectwa nie odebrane przezz uczniów

Dzieje twórcy:

Szkoła powstała w 1919 roku jako trzyklasowa Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Kielcach. W 1935 została przemianowana na Prywatne Czteroklasowe Gimanzjum Kupieckie, a w okresie okupacji istniała jako dwuletnia szkoła handlowa. W pierwszych latach po wyzwoleniu szkoła stała się siedzibą kilku zakładów naukowych, handlowych, które 1 kwietnia 1949 roku zostaly złączone w jeden zakład naukowy pod nazwą Państwowy Zakład Kształcenia Administracyjno Handlowego w Kielcach. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1918-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

107

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

107

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak