Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Kielcach

Sygnatura
21/260/0
Daty skrajne
1917-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księga protokółów Rady Pedagogicznej, katalogi, protokóły egzaminów końcowych, świadectwa dojrzałości, katalogi okresowe, księga inwentarzowa książek.

Dzieje twórcy:

Poczatki Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Kielcach sięgają 1917 roku. Nauka odbywała się na pięcioletnich kursach kończących się egzaminem maturalnym. Duży nacisk kładziono na przedmioty pedagogiczne a praktycznym warsztatem pracy była Szkoła Ćwiczeń Seminarium a później Pedagogium dało początek Studium Nauczycielskiemu. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1917-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1917-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak