Szkoły ludowe w Kielcach

Sygnatura
21/261/0
Daty skrajne
1915-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dzienniki 1915-1916 sygn 1-5

Dzieje twórcy:

Szkolnictwo ludowe oparło swą działalność na rozporządzeniu Naczelnego Wodza Armii Austro Węgierskiej z 7 III 1915 i rozporządzeniu C i K Wojskowego Generał Guberntora z 31 X 1915 r. Zadaniem szkoły ludowej było wychowywać obyczajowo i religijnie dzieci pomiędzy 6 a 12 rokiem życia. Zakładaniem i organizacją szkół miały się zajmować Komendy Obwodowe, które wydawały zarządzenia w sprawach nauki, wychowania i metod nauczania. Nadzór sprawował szkolny inspektor obwodowy. Szkoły dzieliły się na publiczne i prywatne. W publicznych nauka odbywała się bezpłatnie, wg planu naukowego obowiązujacego w monarchii austro węgierskiej, prywatne programem nauczania nie powinny odbiegać od publicznych, lecz musiały warunki do nauki zapewniać we własnym zakresie. Szkoły pozostawały pod nadzorem Komendy Obwodowej. Działalność ich trwała do zakończenia I wojny światowej. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1915-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak