Zakłady Starachowickie w Starachowicach

Sygnatura
21/265/0
Daty skrajne
1835-1856, 1870 - 1903
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta dotyczące budowy nowych Zakładów Starachowickich, dane o zarobkach robotników, dostawy drewna i innych materiałów, budowy pieców pod Łagowem i w Starachowicach, budowy kanału na rzece Kamiennej, budowy domów mieszkalnych przy nowych zakładach, księgi bilansowe, raport z działalności wielkich pieców, lista górników i hutników, korespondencja budowlana.

Dzieje twórcy:

Początki Zakładów w Starachowicach sięgają I połowy XV wieku do 1815 roku tereny podlegały administracji klasztornej, a następnie Dyrekcji Głównej Górniczej w Kielcach, w 1833 r. przemysł żelazny przejął Bank Polski, w czasie jego administrowania uruchomiono na terenie Zakładów Starachowickich 3 wielkie piece, wielki kanał oraz wybudowano domy mieszkalne dla robotników, nastepnie przez kilka lat dzierzawił Koniar. Po koniec 1842 roku górnictwo przeszlo pod zarząd Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a od 1870 r. pod nadzór Wydziału przy Ministerstwie Finansów w Petersburgu. W 1870 roku Zakłady Starachowickie sprzedano S. .A. Fraenkelowi., który założył spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Górniczych Zakładów Starachowickich. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1835-1856, 1870 - 1903

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1835-1856, 1870-1903.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

40

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak