Elektrownia w Kielcach

Sygnatura
21/267/0
Daty skrajne
1925-1952
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń, umowy, wyciągi z aktów notarialnych, korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, budowa nowej elektrowni, projekty techniczne, akta dot. nierucbomości elektrowni, korespondencja z firmami i towarzystwami zagranicznymi, bilanse, sprawozdania

Dzieje twórcy:

Pierwsza elektrownia powstała w 1914 roku i istniała do 1926 r., kolejna pod zarządem belgijskiego towarzystwa jako spółka akcyjna funkcjowała od 1928 roku. W 1939 roku ustanowiono zarząd powierniczy następnie zaś przeszła pod zarząd niemiecki "Ost Energie Aktion Geselschaft". Po wyzwoleniu weszła w skład Zjednoczenia Elektrowni okręgu radomsko kieleckiego w Skarżysku, od 1950 roku utworzono w Kielcach -Podokręg Sieciowy podległy Zjednoczeniu Okręgu Radomsko Kieleckiego Przedsiębiorstwo Państwowe w Skarżysku Kamiennej. Od 1 stycznia 1952 roku była to firma Elektrownia Kielecka - Przedsiębiorstwo Państwowe W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1925-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1925-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

103

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

103

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak