Kasa Stefczyka w Łopusznie

Sygnatura
21/273/0
Daty skrajne
1926-1942
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księga uchwał Zgromadzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Kasy sygn. 1, deklaracje członków sygn. 2, skoroszyt aktów Kasy sygn. 3, księga wkładów sygn. 4, księga udziałów i pożyczek sygn. 5, dziennik główna sygn. 6

Dzieje twórcy:

Pierwszą kasę założył w 1890 r w Czernikowie pod Krakowem Franciszek Stefczyk - działacz społeczny. Powstające potem Kasy przyjęły jako nazwę nazwisko pierwszego założyciela i działały pod nazwą Kas Stefczyka. Działały one wśród ludności rolniczej z zadaniem zbierania oszczędności członków oraz udzielania kredytów na dogodnych warunkach. Prawna działalność Kas Stefczyka została usankcjonowania ustawą o spółdzielniach z 29 października 1920 r. (Dz U 1920 nr 111 poz 733). Do zadań Kas wg statutu z 1928 roku należało podnoszenie dobrobytu swoich członków, propagowanie oszczędności, przyjmowanie na oprocentowanie wkładów pieniężnych, udzielanie pożyczek na cele gospodarcze. Kasy te działały do 1949 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1926-1942

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1926-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak