Kasa Stefczyka w Tumlinie

Sygnatura
21/276/0
Daty skrajne
1928-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księga protokółów zebrań ogólnych Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia sygn. 1-3, sprawozdania Kasy sygn. 4-20, protokół z rewizji sygn. 21, sprawozdania z rewizji sygn. 22- 26, wkłady sygn. 27, udziały sygn. 28, pożyczki sygn. 29, inwentarz wkładów sygn. 30, inwentarze pożyczek i udziałów sygn. 31, inwentarz pożyczek polskich sygn. 32, księgi wkładów sygn. 33-34, księgi udziałów i pożyczek sygn. 35-36, dzienniki główna sygn. 37-41

Dzieje twórcy:

Pierwszą kasę założył w 1890 r w Czernikowie pod Krakowem Franciszek Stefczyk - działacz społeczny. Powstające potem Kasy przyjęły jako nazwę nazwisko pierwszego założyciela i działały pod nazwą Kas Stefczyka. Działały one wśród ludności rolniczej z zadaniem zbierania oszczędności członków oraz udzielania kredytów na dogodnych warunkach. Prawna działalność Kas Stefczyka została usankcjonowania ustawą o spółdzielniach z 29 października 1920 r. (Dz U 1920 nr 111 poz 733). Do zadań Kas wg statutu z 1928 roku należało podnoszenie dobrobytu swoich członków, propagowanie oszczędności, przyjmowanie na oprocentowanie wkładów pieniężnych, udzielanie pożyczek na cele gospodarcze. Kasy te działały do 1949 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1928-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak