Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Kielcach

Sygnatura
21/336/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
31100

Zawartość:

1. Wydział Ogólny 1946-1949 sygn 1-9 Zarządzenia i okólniki GUL w sprawach organizacyjnych, zarządzenia dotyczące nowelizacji dekretu z 1946 r., sprawozdania wydziałów z realizacji zarządzeń GUL z zakresu mienia opuszczonego, zestawienia tabelaryczne z działalności poszczególnych wydziałów w przedmiocie przywrócenia posiadania majątków opuszczonych 2. Wydział Ewidencyjno – Szacunkowy1945-1949 sygn 10-39 Ewidencja nieruchomości opuszczonych, wykazy nieruchomości opuszczonych przydzielonych repatriantom, ewidencja konfiskaty mienia po zdrajcach narodu, skorowidze i repertoria mienia opuszczonego, wykazy nieruchomości 3. Wydział Powierniczy 1945-1949 sygn 40-51 (41a) Wydzierżawianie i najem nieruchomości w poszczególnych powiatach, przekazanie zarządom gmin opuszczonych nieruchomości 4. Wydział Prawny1947-1949 sygn 52-316 Decyzje imienne o wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości opuszczonych, opisy nieruchomości opuszczonych w poszczególnych miejscowościach 5. Spisy akt byłego OUL w Kielcach przekazane do OUL w Lublinie 1950 sygn 317 6. Nieruchomości pożydowskie i opuszczone1945-1950 sygn 318-353 Chęciny, Ostrów, Tokarnia, Wolica B 1. Nieruchomości pożydowskie i opuszczone 1946 sygn 1-4 Bodzentyn 2. Zarząd nieruchomościami w powiecie koneckim 1945-1950 sygn 5-26 Borkowice, Chlewiska, Czermno, Duraczów, Gowarczów, Góry Mokre, Końskie, Miedzierza, Odrowąż, Pianów, Przedbórz, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Skotniki, Sworzyce 3. Opisy nieruchomości w powiecie opatowskim 1945-1949 sygn 27 Ewidencja 4. Mienie opuszczone i państwowe w powiecie koneckim 1945-1949 sygn 28-30 Tymczasowy Zarząd Państwowy

Dzieje twórcy:

Dekertrem z dn 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i porzuconych powstały Główny Urząd Likwidacyjny z siedzibą w Łodzi oraz okręgowe urzędy likwidacyjne na terenie wszystkich województw. Do zakresu działania okręgowych urzędow likwidacyjnych należało zabezpieczenie majątków opuszczonych do czasu objęcia ich w zarząd przez właściwe ze względu na rodzaj majątku władze, kontrola i sporządzenie inwentarza majątków opuszczonych i porzuconych, oddawania w dzierżawę i najem wspomnianych majątków sprzedaż nieruchomosci w przypadku gdy zachodziło niebezpieczeństwo zniszczenia ich substancji lub gdy koszt był zbyt wysoki do ich wartości. Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym dyrektora, Okręgowy Urząd Likwidacyjny dzielił się na wydziały: ogólny, finansowy, ewidencyjno szacunkowy, powierniczy i prawny. Zmiany organizacyjne urzędów miały miejsce w 1948 roku. Rejonowe Urzędy Likwidacyjne miały być władzami I instancji, a OUL II instancji. Kielecki OUL został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 1949 roku, jego agendy i akta przejął OUL w Lublinie, a potem wydział finansowy Prezydium WRN w Kielcach. Ostateczne zakończenie działalności nastapiło 30 czerwca 1951 roku W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

384

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

354

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

209.0

Ogółem metrów bieżących:

1.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Tak

brak sygn.311; 209 teczek akt kat. "B" (akta personalne)