Zbiór Marii Opielińskiej

Sygnatura
21/461/0
Daty skrajne
1933-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
945

Zawartość:

akta osobiste Marii Opielińskiej - życiorys, zaświadczenia, wspomnienia, korespondencja akta dotyczące tajnego nauczania - arkusze ocen, protokoly egzaminów dojrzałości, wykazy i zestawienia, akta osobiste nauczycieli tajnego nauczania, albumy i fotografie

Dzieje twórcy:

Maria Elzbieta Opielińska urodziła się 8 lipca 1902 roku w Zduńskiej Woli. W 1920 roku ukończyła Państwowe Gimnazjum im. Klemetyny Hoffmanowej. W 1921 rozpoczęła studia na wydziale humanistyczym sekcji przyrodniczej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1925 roku podjęła pracę w Państwowym Gimnazjum i.m Królowej Jadwigi w Siedlcach jako nauczycielka biologii. W 1927 roku otrzymała dyplom nauczyciela szkół średnich upoważniajcy do nauczania biologii i chemii. Od 1932 roku pracowała w Państwowym Gimnazjum im. Bł Kingi w Kielcach na stanowisku dyrektora. Obowiązki swe pełniła do wybuchu wojny. Od października 1939 roku rozoczęła pracę na kompletach tajnego nauczania. Pracą kompletów kierowała do 1945 roku. Maria Opielińska działała także we władzach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej okręgu kieleckiego oraz w Wojskowej Służbie Kobiet Armii Krajowej Od 15 stycznia 1945 roku objeła ponownie stanowisko dyrektora gimnazjum i liceum im Bł. Kingi. Po wojnie represjonowana przez władzę ludową iprzeniesiona służbowo do województwa wrocławskiego W latach 1946-1964 pracowała na terenie Wrocławia. Tam kierowała Uniwersytetem Ludowym, Ośrodkiem dla Dziewcząt Ofiar Wojny opóźnionych w nauce, a od 1 września 1950 roku pracowała jako nauczycielka biologii w II Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących we Wrocławiu. Maria Opielińska w 1956 roku została zrehabilitowana, ale nie wróciła do Kielc i nie objęła proponowanego jej kierownictwa nad II LO w Kielcach. W 1964 roku ciężko zachorowała i przeszła na emeryturę. W 1975 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką ZNP. Zmarła we Wrocławiu 30 kwietnia 1975 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Daty skrajne:

1933-1972

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1933-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

70

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

69

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.19

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie