Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego w Kielcach

Sygnatura
21/502/0
Daty skrajne
[1928-1943] 1950-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dział Organizacyjno – Prawny sygn. 1-16,11837, 166-167 Zarządzenie, wytyczne, instrukcje, regulaminy wewnętrzne, protokóły z posiedzeń kolegium, konferencje Samorządu Robotniczego, zarządzenia pokontrolne, dokumentacja prawne przejęcia nieruchomości 2. Dział Zatrudnienia i Planowania sygn.17-26,153-154 Plany pięcioletnie, plany roczne, sprawozdania z wykonania planów 3. Dział Finansowo – Księgowy sygn 27-57, 139-15169-187, Plany finansowe i kosztów, plany finansowo – przemysłowe, bilanse 4. Dział Inwestycji sygn 58-68,138,151-152,16162, 168, 189-190 Pięcioletnie i roczne plany inwestycyjne, sprawozdania z ich wykonania, plany postępu technicznego, plany prac badawczych 5. Dział Mechaniczny i Transportu sygn. 69-71 Plan kapitalnych remontów, plany przewozowe, sprawozdania o pojazdach mechanicznych 6. Dział Wydobycia sygn 72-116 Sprawozdania z robót górniczych, plany wydobycia, plany ruchu kamieniołomów 7. Rada Zakładowa sygn 117,155-158 Posiedzenia, plany, sprawozdania bilanse 8. Kontrole Inspektora Sanitarnego sygn 159 9. Wykorzystanie odpadów kamienia wapiennego w Zakładzie Morawica do produkcji wapniaka rolniczego sygn 160 Analiza techniczno – ekonomiczna projektu wynalazczego, plany inwentaryzacyjne Fabryki Marmurów przy ul. 3 Maja 5 i magazynu materiałów gotowych

Dzieje twórcy:

Tradycje historyczne Kieleckich Zakłdów Kamienia Budowlanego siegają II połowy XIX wieku. Zakłady te działały wówczas pod różnymi nazwami np.Spółka Akcyjna" Marmury Kieleckie"lub Spółka zo.o."Marmur" w Kielcach. W 1945 roku zakład funkcjonował pod nazwą Fabryka Marmurów w Kielcach i nazwa ta utrzymała się do 1950 roku. Wówczas to upaństwowiono zakład i nadano mu nazwę "Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego" w Kielcach Prowadzono tu nadal obróbkę marmurów, ale produkowano też bloki kamienne, płyty mozaikowe, kamień łamany wapienny, budowlany, drogowy, lastrico i grys. Zakłady funkcjonowały do 1972 roku wtedy to zmieniono po raz kolejny nazwę przedsiębiorstwa na Kieleckie Zakłady Kruszywa w Kielcach. Pierwszy zakład tego surowca powstał w Woli Morawickiej, następne w Morawicy i Jaźwicy. Zakłady w Morawicy, Jaźwicy i Laskowej zmodernizowano w latach 1973-1976 i podwojono produkcję. Równocześnie w Białogonie uruchomiono nowoczesną linię obróbki marmuru. Ponownie uległa zmianie nazwa przedsiębiorstwa – od 1983 r. nieprzerwanie do dzisiaj zaklady noszą nazwę to Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. W tym czasie rozpoczęto też produkcję nawozów wapniowo-magnezowych z dolomitu w kopalni Laskowa i Jaźwica. W 1990 r. wydzielono z firmy Kopalnię Wapienia "Morawica". W 1999 r. rozpoczęto eksploatację nowego złoża "Winna". W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1928-1943] 1950-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

192

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

192

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak