Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - Delegatura w Kielcach

Sygnatura
21/504/0
Daty skrajne
1947-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Naczelnik sygn 1-4 - organizacja jednostek podległych statut GUKPPIW roczne sprawozdania własne Referat Ogólny sygn 5-25 protokoły zmian na stanowiskach pracy, sprawozdania i protokoły z kontroli zewnętrznej urzędu, oraz protokoły z kontroli jednostek podległych Referat Prasy Radia i Telewizji sygn 26-38 protokoły z ingerencji i sprawozdania z kontroli prewencyjnej, zezwolenia na wydawnictwa jednorazowe Referat Instruktazu i Kontroli sygn 39-52 sprawozdania z działalności powiatowych urzędów, kontrole

Dzieje twórcy:

Główny Urzad Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Kielcach utworzono postanowieniem dekretu z 5 lipca 1946 roku. Nowy urząd w swych kompetencjach posiadał nadzór nad prasą, publikacjami i widowiskami, kontrolę rozpowszechniania wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu i słowa w celu zabezpieczenia naruszania interesów państwowych, ujawnianiu tajemnic państwowych, naruszania prawa i dobrych obyczajów i wprowadzania w błąd opinii publicznej. W 1952 roku rozszerzono kompetencje o udzielanie zezwoleń na wydawanie czasopism i kontrolę zakładów poligraficznych, zakładów wytwarzających pieczątki, zakładów wytwarząjcych publikacje i ilustracje sposobem światłoczułym oraz aparatów do powielania. Zasady funkcjonowania urzędów zostały określone w statucie Głównego Urzędu i organów terenowych wprowadzonym w życie uchwałą Rady Ministrów z 3 sierpnia 1966 roku Według statutu terenowymi organami kontroli były wojewódzkie i miejskie urzędy powoływane przez Prezesa Rady Ministrów. Statut mówił także o kompetencjach organów terenowych. Do zadań wojewódzkiego urzędu należało: nadzór nad prasą, publikacjami i widowiskami, kontrola rozpowszechniania wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu, żywego słowa oraz ogłoszeń zawiadomień i plakatów. Kontrola i rejestracja zakładów poligraficznych, zakładów wytwarzająych pieczątki, powielarni, zakładów wytwarzających publikacje i ilustracje sposobem światłoczułym oraz aparatów do powielania i wyświetlania na papierze śwatłoczułym, nadzór nad rejestracją, ewidencją wytwarzania i sprzedaży aparatów i matryc. Zasady funkcjonowania przetrwały do 1972 roku, kiedy to wg nowego statutu wojewodzkie i miejskie urzędy stały się delegaturami Urzędu Głównego. Na terenie województwa kieleckiego Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk utworzono w 1946 roku w Radomiu, w rok później na siedzibę wybrano Częstochowę, w Kielcach w tym czasie istniał MUPPiW. W 1950 roku WUKPPiW został przeniesiony do Kielc gdzie funkcjonował do 1975 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1947-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak