Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie - Oddział Wojewódzki w Kielcach

Sygnatura
21/506/0
Daty skrajne
1946-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział ogólny syg 1-8 struktura organizacyjna i zakresy czynności komórek organizacyjnych, protokoły ze zjazdów dyrektorów i kierowników agentur, protokoły z wyborów rady zakładowej, sprawozdania opisowe z działalności agentur PCH, protokoły z konferencji inspektorów współzawodnictwo pracy Dział Finansowy sygn 9-80 plany obrotu towarowego, plany finansowe i finansowo gospodarcze, bilanse roczne

Dzieje twórcy:

Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie Oddział Wojewódzki w Kielcach została zorganizowana w 1946 roku. Jej zadaniem było prowadzenie właściwej polityki w zakresie zakupu i dystrybucji artykułów spożywczych i przemysłowych zarówno dla wsi jak i dla miast. Zadania swoje PCH wypełniała za pomocą placówek terenowych - Oddziału w w Radomiu i Częstochowie oraz Agentur mieszczących się na terenie województwa kielckiego. Prawodopodobnie zasięgiem swym centrala obejmowała też województwo lubelskie, bowiem zachowały się materiały z oddziałów sprzedaży detalicznej z Białej Podlaskiej, Chełma Włodawy i Zamościa. Działalność Centrali zakończyła się 1950 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1946-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

80

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

80

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak