Wydział Powiatowy w Końskich

Sygnatura
21/512/0
Daty skrajne
1918-1939 [1946]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

statuty, regulaminy, przepisy organizacyjne, nieruchomości, protokoly z posiedzeń sejmiku wydzialu i komisji, sprawozdania sytuacyjne z wykonania budżetu , sprawy podatkowe, budowlane, rolne, drogowe, zarządzanie majątkiem powiatu sprawy gmin, akta o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Końskich rozpoczął działalność w styczniu 1918 roku. Jednoczesnie powołane zostały komisje: budżetowa, samorządowa, gminna, rolno-leśna, dobroczynna, gospodarczo-aprowizacyjna, handlowo-przemysłowa, drogowa, statystyczna i sanitarna. Do zadań wydziału należało przygotowywanie obrad sejmiku, wykonywanie uchwał sejmikowych, wykonywanie czynności zleconych przez administrację państwową, sprawowanie władzy dyscyplinarnej nad pracownikami powiatowego związku komunalnego Ponadto wydział mógł wnosić rewizję takich uchwał sejmiku, które stały w sprzeczności z ordynacją wyborczą, były niewykonalne lub mogły przynieśc szkodę powiatowi. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1918-1939 [1946]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1939, 1946-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

178

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.11

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

25.0

Ogółem metrów bieżących:

0.31

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie