Wydział Powiatowy w Opocznie

Sygnatura
21/513/0
Daty skrajne
1922-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, uchwały gminnych rad narodowych, akta dot zmian granic pow. Opoczno, akta dot. spraw osobowych, roczne sprawozdania rachunkowe, poszczególnych gmin pow. Opoczno, inwentarz Powiatowego Zarządu Samorządowego pow. Opoczno, budżety sprawozdania finansowe, ubezpieczenia od ognia, okólniki Wydziału Powiatowego, księga opisowa gm. Kszczonów

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1922-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

67

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.32

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie