Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Opocznie

Sygnatura
21/582/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
4568

Zawartość:

księgi UMZ i zapowiedzi sygn 1, księgi urodzeń sygn 2, 7, 17, 26, 30, 35 , 40, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 81, 85, 86, 89, 93,97, 101, 105, 107, 110, 111, 131, księgi małżeństw sygn 3, 15, 20, 27, 31, 36, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78 73, 77, 82, 87, 90, 102, 112, 116, 119, 122, 125, 128, 132, księgi zgonów sygn 4, 16, 21, 28 , 32, 37, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 91,95,99, 103,106,109, 113, 117, 120,123, 126, 129, 133księgi UMZ sygn 5-6, 8-14, 18-19, 22-25, 29, 43, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96,100 104, 107, 110, 114, 115, 118, 121, 124, 127, 130, allegata sygn 1a, 3a, 6a, 8a-14a, 18a-19a, 22a-24a, 27a, 29a, 33a-34a, 38a, 41a, 43a-44a, 50a, 52a, 56a, 60a, 64a, 68a, 72a, 76a, 84a, 92a, 99a-100a, 104a, 107a, 110, 114a, 116a, 119a, 122a, 125a, 128a, 132a,

Dzieje twórcy:

Równolegle z przepisami dotyczącymi wyznań chrześcijańskich pojawiają się przepisy o aktach stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich. W 1825 roku dnia 2 czerwca dekretem cara Aleksandra I powołano Komitet do spraw żydowskich W myśl tego dekretu księża katoliccy mieli pełnić obowiązki urzędników stanu cywilnego dla osób wyznań niechrześcijańskich. 3 listopada 1825 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego wydała przepisy, na mocy których prowadzenie ksiąg dla tych wyznań powierzone zostało burmistrzom lub osobom wyznaczonym przez Komisję Wyznań. 7 września 1830 roku do prowadzenia ksiąg dla wyznania mojżeszowego powołano rabinów. Akta były wpisywane do oprawnej księgi zakupionej z funduszu dozoru bożniczego, a opatrzonej pieczęciami burmistrza lub urzędnika stanu cywilnego. Obowiązkiem rabina było wpisywanie do księgi aktów urodzeń, małżeństw i zgonów według określonych form. Po dokonaniu wpisu rabin miał obowiązek okazać ksiegę urzędnikowi stanu cywilnego. Księgi stanu cywilnego dla wyznania mojżeszowego funkcjonowały do wybuchu II wojny światowej. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1826-1874

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

179

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

179

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Przeniesiony do ZoSIA