Starostwo Powiatowe Pińczowskie

Sygnatura
21/732/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3794

Zawartość:

akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych

Dzieje twórcy:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego utrzymany został dawny podział administracyjny na powiaty, a władzę w powiatach miały sprawować Starostwa Powiatowe. Do zakresu kompetencji starosty miały należeć wszelkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji sądowej, wojskowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej i pocztowo - telegraficznej oraz urzędom ziemskimNa podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 roku o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 roku Wojewoda kielecki wydał 30 grudnia 1939 roku rozporządzenie określające organizację starostw w województwie kieleckim.

Daty skrajne:

[1918] 1919-1939 [1948]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1918, 1919-1939, 1948-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

393

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

376

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.47

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.34

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie