Patroni przy Trybunale Cywilnym I Instancji w Kielcach

Sygnatura
21/1612/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1386

Zawartość:

Akta patronów : Roberta Łuniewskiego, I. Brochackiego, A. Jawornickiego, J. Kalinki, Franciszka Kietlińskiego, Nowakowskiego, Holewińskiego, kuratorów spraw spadkowych min. po księżach powiatu okuskiego, stopnickiego, miechowskiego lelowskiego i kieleckiego

Dzieje twórcy:

Podstawa organizacji sądownictwa w I poł XIX wieku stanowiła Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807. Następne postanowienia wydano w 1808 roku. Na terenie woj. krakowskiego powołano wówczas sądy policji poprawczej, między innymi sąd policji poprawczej w Kielcach. W 1810 roku utworzono sąd kryminalny w Krakowie, od 1818 roku z siedzibą w Kielcach, gdzie działał do 1876 roku. W chwili swego utworzenia sąd ten obejmował departament krakowski i radomski, od 1816 r. woj. krakowskie i sandomierskie, w latach 1845-1866 gubernię radomską, od 1867 roku gubernię kielecką i radomską. Na mocy dekretu z 14 października 1811 roku czynności egzekucyjne powierzono komornikom. Na mocy postanowienia z 29 września /11 października 1816 r. do obrony praw skarbu, gmin i instytutów ustanowiono obrońców prokuratorii. Na ich działalnością czuwał prokurator królewski. Taka organizacja przetrwała do 1876 roku. Ustawa z 13 maj 1808 roku przewidywała również powołanie przy Trybunale Cywilnym w tym przy Trybunale Cywilnym w Kielcach instytucji patronów tj. obrońców publicznych .

Daty skrajne:

1836-1875 [1885]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1836-1875, 1836-1875, 1836-1875, 1885-1885, 1885-1885, 1885-1885.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie