Spuścizna po Bolesławie Markowskim z Kielc

Sygnatura
21/1623/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
232

Zawartość:

Korespondencja prywatna z różnymi osobami oraz instytucjami, list pochwalny dla ucznia Gimnazjum Męskiego w Kielcach z 1880 roku, zaproszenie na nabożeństwo żałobne z duszę Henryka Sienkiewicza z 1916 roku

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1871-1931

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1871-1931, 1871-1931, 1871-1931.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie