Kościół ewangelicki w Janikach Wielkich ( Kościół filialny parafii ewangelickiej w Jaśkowie) - diecezja morąska

Sygnatura
42/68/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1241

Zawartość:

Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej, 1758-1850 sygn. 1-53.

Dzieje twórcy:

Pierwszy kościół w Janikach Wielkich istniał już w XVI w. Do połowy XVIII w. Janiki Wielkie i sąsiednie wioski tworzyły odrębną parafię ewangelicką. Brak pastora spowodował jej wcielenie do parafii Jaśkowo. W 1858 r. parafia miała 234 mieszkańców, a w 1939 r.- 340.

Daty skrajne:

1758-1850

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1758-1850.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Gross Hanswalde (Jäskendorf) (Diözese Mohrungen )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

53

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak