Kościół ewangelicki w Książniku - diecezja morąska

Sygnatura
42/82/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
6649

Zawartość:

Registratura kościelna: zarządzenia władz nadrzędnych 1806-1814 sygn. 1 księgi metrykalne: chrzty, małżeństwa, zgony 1858-1866 sygn. 2-3 tabele konfirmantów 1806-1845 sygn. 4-5 rachunki kasy kościelnej 1591-1830 sygn. 6-35 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1804-1805 sygn. 36

Dzieje twórcy:

Kościół w Książniku zbudowano przed reformacją, a więc w XIV lub XV w. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. stał się świątynią ewangelicką. W parafii mieszkało wielu Polaków. W XVII i XVIII w. nabożeństwa odprawiano także w języku polskim. W 1818 r. Książnik stanowił jedną parafię z Włodowem, która była filią parafii książnickiej. Prawo patronatu należało najpierw do Zakonu, od 1525 r. do księcia, a od 1701 r. do króla pruskiego. W 1912 r. parafia liczyła 1683 wiernych. Na jej terenie działały 3 szkoły. Książnik wielokrotnie był siedzibą superintendenta diecezji morąskiej.

Daty skrajne:

1591-1866

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1591-1866.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Herzogswalde ( Diözese Mohrungen )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 18 (sygn.82/2)