Kościół ewangelicki w Strużynie - diecezja morąska

Sygnatura
42/85/0
Daty skrajne
1694-1865
Liczba serii
0
Liczba skanów
6652

Zawartość:

Registratura kościelna: specjalia 1793-1819 sygn. 1-3 rachunki kościelne 1694-1865 sygn. 4-70

Dzieje twórcy:

Kościół katolicki w Strużynie zbudowano w okresie przed reformacją w połowie XIV lub w XV w. Po 1525 r. ludność przeszła na luteranizm i powstała tu parafia ewangelicka. Prawo patronatu w XVIII, XIX i na początku XX w. należało do rodziny Dohna-Lauck. W 1912 r. parafię zamieszkiwało 1850 wiernych. Na jej terenie działały 4 szkoły.

Daty skrajne:

1694-1865

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1694-1865.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Sielberbach ( Diözese Mohrungen )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

70

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

70

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak