Kościoły ewangelickie diecezji węgorzewskiej - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
42/102/0
Daty skrajne
1686-1847
Liczba serii
3
Liczba skanów
2120

Zawartość:

Węgielszyn Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej 1760-1761 sygn.1 Registratura szkolna: akta szkoły w Gui 1812-1815 sygn. 2 Banie Mazurskie A. Registratura kościelna: kościelne księgi metrykalne chrztów 1686-1726, 1768-1847 sygn. 3-6

Dzieje twórcy:

Węgielsztyn Kościół węgielsztyński istniał już w XV w. Luteranizacja parafii nastąpiła po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W połowie XVI w. proboszczem był Jan Tortyłowicz – Batocki. W 1740 r. parafia liczyła 1230 Mazurów i 510 Niemców, a w 1858 r. już tylko 77 Polaków na 3349 wiernych. Nabożeństwa odprawiano po polsku i po niemiecku w latach 1525-1890. W 1896 r. Polacy w parafii już nie występują. W 1912 r. parafia liczyła 2780 wiernych, na jej terenie działało 7 szkół. Banie Mazurskie Wieś Banie Mazurskie zamieszkiwała w ogromnej większości ludność mazurska (XVI-XIX w.). Parafia ewangelicka istniała tu od 1566 r. W 1910 r. liczyła 4967 wiernych, w tym rzekomo tylko 9 Mazurów, na jej terenie działało 11 szkół.

Daty skrajne:

1686-1847

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1686-1847.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 11 (sygn.102/5)