Urząd Stanu Cywilnego w Iławie (dawny pow. suski)

Sygnatura
42/311/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
12126

Zawartość:

księgi urodzeń 1874-1898,1900, 1902, 1904-1907, 1909-1911 księgi małżeństw 1874-1899, 1901-1903, 1905-1910, 1914-1918, 1920, 1923-1936 księgi zgonów 1874-1896, 1898,1906,1908-1909, 1921-1928, 1930, 1932, 1934-1935 spisy alfabetyczne do ksiąg małżeństw 1935-1936 spis alfabetyczny do księgi zgonów 1935

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie suskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 5 dla miast: Biskupca Pomorskiego, Iławy, Kisielic, Prabut i Susza. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1911, 1914-1918, 1920-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1911, 1914-1918, 1920-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Deutsch Eylau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

131

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

131

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak