Urząd Stanu Cywilnego w Stębarku pow. ostródzki

Sygnatura
42/355/0
Daty skrajne
1874-1937 [1938-1943]
Liczba serii
4
Liczba skanów
11665

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1917, 1943 Księgi małżeństw 1876-1937 Księgi zgonów 1874-1937 Księga rodzin 1938-1939, 1942 Zapowiedzi 1938

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1937 [1938-1943]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1937, 1874-1937, 1938-1943, 1938-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Tannenberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

176

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

176

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak