Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie

Sygnatura
42/635/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
10490

Zawartość:

księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1855, 1857-1857, 1859-1913 sygn.1-88 aneksy do akt ślubów 1913-1913 sygn.89

Dzieje twórcy:

W Królestwie Polskim w 1825 r. nastąpiła zmiana organizacyjna urzędów stanu cywilnego. Sieć urzędów oparta dotąd o podział administracyjny Królestwa została obecnie przyporządkowana administracyjnemu podziałowi gmin wyznaniowych. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 03.11.1825 r.) urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki była ona jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii stali się zatem równolegle urzędnikami stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów bądź unikatów, gdzie zapisywano tylko jeden rodzaj zdarzeń. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi egzemplarz znajdował się u wytwórcy. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Zapisy w księgach stanu cywilnego prowadzono w języku polskim, a od 1868 r. w języku rosyjskim. W księgach stanu cywilnego Prafii Rzymskokatolickiej w Janowie występują następujące miejscowości: Janowo, Jarki, Jarzyny Kierz, Krzyżewo, Lipowiec, Opiłki Płoskie, Rembowo, Ryki-Borkowo, Stara Wieś (Płoskie), Szczepkowo-Giewarty, Szemplino Czarne, Szemplino Wielkie, Święchy (Płoskie), Wólka Zdziwójska, Zdziwój, Zembrzus-Mokry Grunt.

Daty skrajne:

1826-1855, 1857-1857, 1859-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1855, 1857-1857, 1859-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

89

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

89

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak