Urząd Skarbowy w Lidzbarku Warmińskim

Sygnatura
42/642/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdania dot.sum skarbowych, obrotowych i obcych; sprawozdania dot.ilości kart rejestracyjnych, zlikwidowanych przedsiębiorstw, 1948-1950 sygn. 1-2. Rejestry i ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, rejestry spraw karnych i przestępstw skarbowych, rejestry wymiarowe, kalsyfikacja gruntów, 1945-1949 sygn. 3-26.

Dzieje twórcy:

Urząd Skarbowy w Lidzbarku Warmińskim rozpoczął swoją działalność w połowie 1945r. W Urzędzie w 1946r. działaly następujące Wydziały: Ogólny, Opłat Stemlowych, Wymiarowy, Kasowy, Egzekucyjny. Tok pracy poszczególnych Wydziałów opierał się o szczegółowo opracowany miesięczny plan pracy. Kontrolą finansową Urzędu Skarbowego objęte były instytucje państwowe, zakłady rzemieślnicze i prywatne na terenie powiatu. Ściśle z Urzędem Skarbowym współpracowała Powiatowo-Miejska Komisja Podatku Gruntowego, w skład której wchodzili: sekretarz, naczelnik Urzędu Skarbowego. Nadrzędnym organem Urzędu była Izba Skarbowa w Olsztynie.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak