Urząd Stanu Cywilnego w Skolitach pow. lidzbarski

Sygnatura
42/684/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1640

Zawartość:

Księgi urodzeń 1882-1889, 1893-1897, 1907 Księgi małżeństw 1877, 1881, 1883, 1889, 1899, 1916, 1922-1923, 1925, 1929-1936 Księgi zgonów 1874-1875, 1878, 1880, 1883-1889,1901-1903, 1906-1910, 1912, 1915-1916, 1918-1920, 1922, 1928-1930, 1932-1934, 1936

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1899, 1901-1903, 1906-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1899, 1874-1899, 1874-1899, 1874-1899, 1901-1903, 1901-1903, 1901-1903, 1901-1903, 1906-1936, 1906-1936, 1906-1936, 1906-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Schlitt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak