Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski

Sygnatura
42/685/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń 1876, 1884-1885, 1887-1890, 1892, 1894, 1900,1906 Księgi małżeństw 1876-1880, 1889, 1894-1897, 1899,1901,1905-1906,1908-1917, 1919-1920, 1925, 1928, 1930-1932 Księgi zgonów 1886, 1888-1889, 1891-1892, 1894, 1896-1897,1900, 1903, 1918, 1924, 1930, 1932, 1934-1935

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1876-1901,1903,1905-1906,1908-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1901, 1876-1901, 1876-1901, 1903-1903, 1903-1903, 1903-1903, 1905-1906, 1905-1906, 1905-1906, 1908-1935, 1908-1935, 1908-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Kalkstein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

58

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

58

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak