Urząd Stanu Cywilnego w Szymbarku pow. iławski ( dawny pow. suski )

Sygnatura
42/698/0
Daty skrajne
1874-1934
Liczba serii
3
Liczba skanów
6898

Zawartość:

księgi urodzeń 1874-1883, 1885-1890, 1893-1900,1902-1907, 1909-1912, 1915-1916 księgi małżeństw 1874-1878, 1881-1897,1899-1921, 1923-1925, 1927, 1932-1934 księgi zgonów 1874-1876, 1878-1886, 1888-1906, 1915-1916, 1918, 1924, 1932-1933

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie suskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 5 dla miast: Biskupca Pomorskiego, Iławy, Kisielic, Prabut i Susza. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1934

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1934.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Schönberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

126

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

126

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak