Urząd Stanu Cywilnego w Prejłowie pow. olsztyński

Sygnatura
42/708/0
Daty skrajne
1874-1906
Liczba serii
0
Liczba skanów
2970

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1877, 1879-1881,1883-1885, 1887-1906 Księgi małżeństw 1874-1875, 1877-1878, 1881-1883, 1887- 1890, 1892, 1895-1896, 1899-1900,1902-1903, 1905 Księgi zgonów 1874-1875, 1877, 1880-1882, 1884-1887, 1889-1893,1897,1899-1902, 1904

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów. USC w Prejłowie zakończył działalność z końcem 1908 r. Powstało USC w Giławach. Miejscowość Prejłowo przeszła do USC w Purdzie.

Daty skrajne:

1874-1906

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1906.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Preylowen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

68

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

68

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak