Urząd Stanu Cywilnego w Sętalu pow. olsztyński

Sygnatura
42/711/0
Daty skrajne
1874-1937, 1953-2012
Liczba serii
0
Liczba skanów
7650

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1874-1912 Księgi małżeństw: 1874-1876, 1878-1905, 1907-1931, 1935-1937 Księga zgonów: 1874-1904, 1906-1935 Akta zbiorowe urodzeń, małżeństw 1880-1915, 1919-1928, 1953-2012

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1937, 1953-2012

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1937, 1874-1937, 1953-2012, 1953-2012.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Süssenthal

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak