Urząd Stanu Cywilnego we Wrzesinie (Stękiny) pow. olsztyński

Sygnatura
42/712/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3340

Zawartość:

Księgi urodzeń 1884, 1886-1889, 1891-1896, 1902, 1904, 1906-1914 Księgi małżeństw 1876, 1879-1882, 1884-1885, 1888,1898, 1902,1903, 1905, 1923-1924 Księgi zgonów 1877, 1879-1880, 1883, 1886, 1892-1894, 1896,1900,1903, 1904, 1906, 1928-1935 Akta zbiorowe urodzeń 1887-1913, 1952-2013

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1876-1914,1923-1924,1928-1935,1952-2013

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1914, 1923-1924, 1928-1935, 1952-2013.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Alt Schönberg (Stenkienen)

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

45

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

45

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak