Urząd Stanu Cywilnego w Jurkach pow. morąski

Sygnatura
42/743/0
Daty skrajne
1874-1943
Liczba serii
4
Liczba skanów
17031

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1874-1875, 1877-1916 Księgi małżeństw: 1874-1924, 1930-1936 Księgi zgonów: 1874-1924, 1930-1936 Zapowiedzi: 1917,1925 Meldunki o zgonach 1914-1922, 1942 Alfabetyczne rejestry urodzeń: 1874-1943, małżeństw: 1874-1943, zgonów: 1874-1943

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Georgenthal

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

166

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

166

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak