Urząd Stanu Cywilnego w Biesowie pow. biskupiecki (dawny pow. reszelski)

Sygnatura
42/855/0
Daty skrajne
1874-1912
Liczba serii
0
Liczba skanów
8062

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1874-1877, 1879-1881, 1883-1891, 1893-1897, 1899,1901,1907-1912 Księgi małżeństw: 1876-1878, 1881-1890, 1895, 1898-1900,1904-1912 Księgi zgonów: 1874-1875, 1878-1886, 1888-1889, 1891, 1895-1898,1900-1903,1906-1911

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie biskupieckim (reszelskim) utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Reszel. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1912

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1912.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Gross Bössau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

91

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

91

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak