Urząd Stanu Cywilnego w Nawiadach pow. mrągowski

Sygnatura
42/870/0
Daty skrajne
1874-1890, 1902-1904, 1910
Liczba serii
0
Liczba skanów
416

Zawartość:

Księgi urodzeń 1903 Księgi małżeństw: 1874-1876, 1890, 1904 Księgi zgonów 1902, 1910

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie mrągowskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 01.09.1874r. Powstało wówczas 30 urzędów dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Mrągowo. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1890, 1902-1904, 1910

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1890, 1902-1904, 1910-1910.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Aweyden

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak