Urząd Stanu Cywilnego we Florczakach pow. morąski

Sygnatura
42/888/0
Daty skrajne
1874-1937
Liczba serii
3
Liczba skanów
10107

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1874-1917 Księgi małżeństw: 1874-1937 Księgi zgonów: 1874-1937

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1937, 1874-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Eckersdorf

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

173

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

173

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak