Kościół ewangelicki w Narzymiu - diecezja działdowska

Sygnatura
42/1336/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
2119

Zawartość:

A. Registratura kościelna: łączna księga metrykalna 1767-1800, księgi chrztów 1815-1895, 1912-1941, księga zgonów 1830-1889, spisy konfirmowanych 1884-1889 sygn. 1-6.

Dzieje twórcy:

Parafia ewangelicka w Narzymiu powstała po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W 1912 r. parafia liczyła 4455 wiernych, w tym ok. 900 Mazurów, na jej terenie działało 9 szkół. Po 1945 r. parafia ewangelicka upadła.

Daty skrajne:

1767-1941

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1767-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Narzym ( Diözese Soldau )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak