Gmina Żydowska w Prabutach

Sygnatura
42/1352/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi metrykalne: urodzeń , małżeństw, zgonów, 1812-1847 sygn. 1. Rejestr urodzonych, 1847-1879 sygn. 2. Rejestr małżeństw, 1847-1879 sygn. 3. Rejestr zgonów, 1847-1874 sygn. 4. Rejestr urodzeń żydowskich dysydentów, 1847-1874 sygn. 5.

Dzieje twórcy:

Edykt z 11.03.1812r. uznał Żydów za obywateli Królestwa Pruskiego. Na mocy ustawy z 23.07.1847r. przyznano im dostęp do publicznych urzędów (z ograniczeniami). Przysługiwały im jako zorganizowanym gminom wyznaniowym prawa publicznej korporacji z uprawnieniami, m.in. ściąganie podatków. Żydzi tworzyli gminy synagogalne (Synagogengemeinden), będące związkami publiczno-prawnymi z samorządem w określonych obwodach, w celu wypełniania potrzeb religijnych,szczególnie w zakresie kultu i pochówków. Organami gminy żydowskiej były: zarząd i przewodniczący zgromadzenia przedstawicieli. Podstawą prawną gminy był statut określający koszty kultu i pozostałe potrzeby. Gminy żydowskie mogły organizować własne szkoły elementarne, obowiązek ich utrzymania spoczywał na gminie wyznaniowej i gminie świeckiej.

Daty skrajne:

1812-1879

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1812-1879.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Judengemeinde zu Riesenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

korekta nazwy obcojęzycznej (KM 2004-03-25)