Akta archiprezbiterów barczewskich - Diecezja Warmińska

Sygnatura
42/1385/0
Daty skrajne
1771-1864
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dekrety, publikanda, listy biskupa i wikariusza generalnego, reskrypty i rezolucje króla pruskiego, pisma okólne, zarządzenia, obwieszczenia instrukcje urzędów państwowych i kościelnych, zamówienia blankietów, rachunków kościelnych i beneficjów, wskazówki w sprawie zakupu książek. Wizytacje kościoła: stan kościołów w dekanacie barczewskim, dochody i wydatki wszystkich beneficjów, kontrola rachunków kościelnych i beneficjów.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1771-1864

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1771-1864, 1771-1864, 1771-1864.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta archipresbyterorum vartenburgensium Dioecesis Varmiensis

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zmiana nazwy zespołu (KM 2000-11-16)