Zarząd Odbudowy Zamku w Lidzbarku Warmińskim

Sygnatura
42/1553/0
Daty skrajne
1925-1937
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Schlossverein Heilsberg Księga protokołów posiedzeń Towarzystwa, 1925-1937 sygn. 1. Akta ogólne Towarzystwa, 1925-1929 sygn. 2. 2. Schlossbaubamt Heilsberg Akta i plany w sprawie odbudowy Wysokiej Bramy zamkowej, 1927-1929 sygn. 3. Akta i plany dotyczące biblioteki kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, 1931-1934 sygn. 4.

Dzieje twórcy:

W marcu 1925 roku archiprezbiter/dziekan/lidzbarski wezwał znaczniejszych obywateli Lidzbarka Warmińskiego do utworzenia "Heilsberger Schlossverein" - Lidzbarskiego Towarzystwa Zamkowego. Na jego zaproszenie w dniu 31 marca tego roku przybyło na zebranie założycielskie 31 osób, a wśród nich także starosta powiatowy. Aktywna działalność miłośników zamku i poparcie starosty doprowadziły w 1927 roku do utworzenia Zarządu Odbudowy Zamku w Lidzbarku Warmińskim. Urząd rozpoczął działalność mającą na celu odbudowę i rekonstrukcję zamku i prawdopodobnie także innych zabytków.

Daty skrajne:

1925-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1925-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Schlossbauamt in Heilsberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak