Urząd Stanu Cywilnego w Pillau - Twierdzy

Sygnatura
42/1738/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzin 1874,1876-1877,1879, 1884-1886,1889-1890, 1892-1894, 1896-1898, 1900-1903 Ksiegi małżeństw 1874-1875, 1877-1879, 1881-1887, 1893-1894,1896-1903 Księgi zgonów 1874-1878, 1881-1885, 1888-1890,1893

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie Fischhausen utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 09.09.1874r. Powstały wówczas 43 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Fischhausen, Pillau. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1903

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1903.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Festung- Pillau (Kreis Fischhausen)

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak