Komisja Specjalna do Regulacji Stosunków Własnościowych Chłopów i Ziemian w Reszlu

Sygnatura
42/1945/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Separacja gruntów chłopskich i miejskich: przeprowadzanie reformy uwłaszczeniowej przez komisję specjalną w trzech wsiach oraz separacja gruntów w Bisztynku 1827-1863 sygn. 1-11

Dzieje twórcy:

Komisje specjalne były pierwszą instancją na drodze załatwiania spraw likwidacyjnych. Pod nadzorem komisji generalnej prowadziły one sprawy do ich zakończenia. Komisje specjalne zarówno likwidacyjne jak i separacyjne miały samodzielność w rozstrzyganiu spraw. Odegrały bardzo ważną rolę w procesie likwidacji feudalizmu i regulacji stosunków własnościowych na wsi w państwie pruskim w XIX w.

Daty skrajne:

1827-1863

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1827-1863.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Spezialkomission Rössel

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak