Lokalny Inspektorat Szkolny w Olsztynie

Sygnatura
42/2210/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia i instrukcje Rejencji królewieckiej a następnie olsztyńskiej i Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Olsztynie, 1902-1909 sygn. 1. Akta dotyczące wychowania religijnego dzieci małżeństw mieszanych pod względem wyznaniowym: wykazy dzieci, podania rodziców, rozstrzygnięcia sądowe, protokoły posiedzeń zarządów szkolnych i samego Inspektoratu, 1881-1888 sygn. 2.

Dzieje twórcy:

Ścisły nadzór nad szkolnictwem podstawowym i zakładami wychowawczymi ze strony państwa na terenie Prus został wprowadzony w 1872 roku. Do tego czasu kontrola nad placówkami oświatowymi i wychowawczymi, mimo że należała do państwa, zwyczajowo pełniona była przez organy kościelne. W 1872 roku powołano do życia instytucję Powiatowych Inspektorów Szkolnych. Urzędy te prowadziły nadzór pedagogiczno-dydaktyczny nad szkołami. Poza tym na terenie konkretnych miast działały Lokalne Inspektoraty Szkolne, które pełniły funkcje nadzorcze w stosunku do szkół miasta w tzw. sprawach wewnętrznych to jest dydaktycznych i wychowawczych. Taki urząd działał w Olsztynie. Dokładna data utworzenia Lokalnego Inspektoratu Szkolnego w Olsztynie nie jest znana.

Daty skrajne:

1883-1909

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1883-1909.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ortsschulinspektion in Allenstein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak